15 Kasım 2022, Salı
Anasayfa / Genel / Google adsense kullanım ve şartlarında değişiklik yaptı.

Google adsense kullanım ve şartlarında değişiklik yaptı.

Google AdSenseTM Çevrimiçi Şartlar ve Koşullar

GOOGLE ADSENSE ÇEVRİMİÇİ PROGRAMINA KATILIM İÇİN KAYDOLMADAN ÖNCE LÜTFEN İŞBU HÜKÜM VE ŞARTLARI VE SSS’I DİKKATLE OKUYUNUZ. GOOGLE ADSENSE ÇEVRİMİÇİ PROGRAMINA KAYDOLMANIZ VE KATILMANIZ, BU ŞARTLAR VE KOŞULLARI VE BUNLARIN SONUCUNDA OLUŞAN YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELMEKTEDİR. BU ŞARTLAR VE KOŞULLARI KABUL ETMEDİĞİNİZ TAKDİRDE, LÜTFEN BU PROGRAMA KAYDOLMAYINIZ VEYA KATILMAYINIZ.

Bu şartlar ve koşullar, Siz (aşağıda tanımlanan) ve Google Ireland Limited arasındaki yasal sözleşmeyi oluşturmaktadır. Bunun şartlarını kabul etmeniz halinde Programa (aşağıda tanımlanan) katılma hakkını elde edersiniz. Program konusunda açıklama https://www.google.com/adsense/faq adresinde yer alan Program Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (“SSS”) bölümünde yer almaktadır.

1. Yorum

1.1              Tanımlar:

(a) Reklamlar“, Bağlantılar, Arama Sonuçları ve Atıf Butonları haricinde üçüncü kişi ve/veya Google tarafından temin edilen reklamlar ve/veya diğer içerik anlamına gelecektir. Ancak Google’ın Web Alan(lar)ınız için bu Sözleşmede tazminat elde etme hakkına sahip olmadığınız içerik koyması halinde Program’ın bir parçası olarak bu içeriği almaktan vazgeçme hakkına sahip olacaksınız.

(b) Sözleşme“, işbu Standart Hüküm ve Şartlar (“Şartlar ve Koşullar“), https://www.google.com/adsense/policies adresinde yer alan “Program Politikaları” ve atıf yoluyla bu Hüküm ve Şartlar’da açıkça değinilen diğer belgeler anlamına gelecektir.

(c)     “Marka Özellikleri, Google’ın ticaret ünvanları, ticaret markaları, hizmet markaları, logoları, alan adları ve diğer belirleyici marka özellikleri anlamına gelecektir.

(d)    “Google, İrlanda kanunlarına göre kurulmuş, şirket sicil numarası 368047 olan ve işyeri merkezi Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4’te yer alan Google Ireland Limited anlamına gelecektir. Google’ın KDV numarası IE6388047V’dir.

(e)     “Bağlantılar, Reklamlar ile ilişkili Google sorguları ve/veya Reklam arama kutusu/kutuları anlamına gelecektir.

(f)     “Program, Google AdSense Çevrimiçi Programı anlamına gelecektir.

(g)     “Web Alanı, Programa katılım için belirlediğiniz Atom, RSS veya söz konusu Web Sitesi/Siteleri tarafından dağıtılan diğer feedler, Medya oynatıcısı/oynatıcıları, video içeriği, mobil içerik ve/veya Diğer Web Alanları da dahil olmak üzere Web Sitesi/Siteleri, medya oynatıcısı/oynatıcıları, video içeriği ve/veya mobil içerik ve önceden Google tarafından yazılı olarak açıkça yetkilendirilen diğer web alanları anlamına gelecektir.

(h)     “Atıf Butonları“, Google atıf Reklamları anlamına gelecektir.

(i)      “Arama Sonuçları“, Google Web ve/veya site arama sonuçları anlamına gelecektir.

(j)      “Video Medya“, bir Web Alanı üzerinde reklamsız video içeriği anlamına gelecektir.

(k)     “Siz“, Programı kullanmak için kayıt yaptıran ve bu amaçla çevrim içi bir hesap (“Hesap”) açan kişi veya söz konusu kişinin Hesabı başka bir kişi adına açma yetkisine sahip olduğu durumlarda söz konusu diğer kişi anlamına gelecektir.

1.2              “İçermek” veya “dahil olmak üzere” (veya benzer herhangi bir terim) atıfları herhangi bir sınırlamayı ifade ettiği şeklinde yorumlanmayacak olup “diğer” kelimesi (veya benzer herhangi bir terim) ile başlayan genel kelimelere, belirli bir sınıf eylem, konu veya husus ifade eden kelimelerden önce geliyor olmaları bakımından kısıtlayıcı bir anlam yüklenmeyecektir.

1.3              Bir URL’ye yapılan atıflar, söz konusu URL’ye veya zaman zaman Google tarafından Siz’e sunulacak diğer bir URL’ye yapılmaktadır.

1.4              Aksi açıkça belirtilmedikçe “yazılı” olarak yapılması gereken bir iletişime yapılan bir atıf, e-mail ile yapılan iletişimleri de içermekte olup söz konusu iletişimler açık olmalı ve iletişimin konusunu oluşturan eylem veya ihmalden önce yapılmalıdır.

1.5              Google’ın kullanacağı takdir yetkisine yapılan herhangi bir atıf mutlak takdir yetkisine yapılmakta olan bir atıf olup buna Siz’in itiraz etmeniz veya Siz’e bir açıklama yapılması söz konusu değildir.

2. Programa Katılım.

2.1              Çevrimiçi olarak kaydolmanız Siz’in tarafınızdan Program’a katılmak için yapılan bir başvuru niteliğini taşır. Google Siz’in başvurunuzu kabul etmeme hakkına mutlak olarak sahiptir.

2.2              Google Siz’in başvurunuzu kabul eder ise, Program’a katılmasını istediğiniz Web Alan(lar)ını seçeceksiniz. Bundan sonra Google, Siz’in Hesabınız aracılığıyla seçtiğiniz tercihlerinize dayanarak, (a) Reklamlar, (b) Bağlantılar, (c) Arama Sonuçları ve/veya (d) Atıf Butonları’nı Sizin Web Alan(lar)’ınıza yönlendirecektir.

2.3              Google, bu Sözleşme süresince herhangi bir zamanda Program’a katılım için Siz’in tarafınızdan seçilen herhangi bir Web Alanı veya Video Oynatıcı’yı gözden geçirebilir. Google herhangi bir zamanda herhangi bir Web Alanı veya Video Oynatıcı’yı Program dışında tutabilir.

2.4              Google yazılı olarak başka şekilde karar vermedikçe, Siz’in sadece bir Hesabınız olabilir. Google birden fazla Hesaba sahip olmanız halinde bunları derhal ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın sona erdirebilir.

2.5              Google’ın yazılı olarak kabul etmesi halinde, Program’a kaydolma iznine sahip olabilir ve Reklamlar, Bağlantılar, Arama Sonuçları ve/veya Atıf Butonları’nın görüntülenmesi amacı yerine münhasıran Google’dan ödeme(ler) almak için bir Hesap oluşturabilirsiniz. Bu şekilde, Hesabınızın her türlü kullanımı hakkında bu Sözleşme’nin ilgili bölümleri geçerli olacaktır.

2.6              Reklamların sizin web sitenize yönlendirilmesi esnasında üçüncü kişilerin sizin kullanıcılarınızın tarayıcısına çerez yerleştirebileceği veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabileceğini veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabileceğini açıkça ifşa eden uygun bir gizlilik politikası oluşturmalı ve buna uymalısınız. Gizlilik politikanızın aynı zamanda çerez yönetimi konusunda kullanıcıların sahip olduğu seçenekler hakkında bilgi içermesi gerekmektedir.

3.         Reklamlar, Arama Sonuçları ve Atıfların Uygulanması ve İşletimi.

3.1       Google tarafından yazılı olarak açıkça izin verilmedikçe, JavaScript’in veya Siz’e Google tarafından temin edilen diğer programların değiştirilmemesi de dahil, ancak bununla sınırlı olmaksızın, Web Alan(lar)ınız  ile bağlantılı olarak, Reklamlar, Bağlantılar, Arama Sonuçları, Atıf Butonları ve Google Marka Özellikleri’nin uygun şekilde sunulması, görüntülenmesi, izlenmesi ve rapor edilmesini sağlamak için zaman zaman Google tarafından temin edilecek olan şartnamelere uymayı kabul etmektesiniz.

3.2 Arama için AdSense. Program’ın bir parçası olarak Arama Sonuçları’nı almayı seçtiyseniz, Google tarafından temin edilen şartnamelere uygun olarak Web Alan(lar)ınız üzerinde bir Google arama kutusu (“Arama Kutusu”) görüntüleyeceksiniz. Sizin tarafınızdan Google’a gönderilen tüm arama sorguları (bir Reklam arama kutusuna girilen sorgular dahil) Sizin Web Alan(lar)ınız üzerindeki bir Arama Kutusu’na (veya duruma göre Reklam arama kutusuna) doğrudan veri giren münferit son kullanıcılar tarafından başlatılmalıdır. Her türlü sorguyu (revize etmeden, filtrelemeden, kısaltmadan, şart ilave etmeden veya söz konusu sorguları başka şekilde ayrı ayrı veya toplu olarak değiştirmeden) Google’a göndereceksiniz ve Google da Siz’e geçerli şekilde ve mümkün olan ölçüde bunlara karşılık gelen Arama Sonuçları ve/veya Reklamları sunmak için ticari açıdan makul her türlü gayreti sarfedecektir. Arama Sonuçları ve buna eşlik eden her türlü Reklam, Web sayfalarında (her biri, bir “Arama Sonuçları Sayfası“) görüntülenecek olup Google tarafından sunulan bu Arama Sonuçları Sayfaları’nın biçimi, görünümü ve duygusu Google tarafından tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak zaman zaman değiştirilebilecektir.

3.3 İçerik için AdSense. Program’ın bir parçası olarak İçerik için AdSense almayı seçerseniz, tüm içerik ve Web Alanı ile ilişkili Reklamlar (ve eğer mevcut ise, son kullanıcılar tarafından Bağlantılar üzerinde yapılan tıklamalar ve Bağlantılar’a girilen sorgulara cevaben sunulan Reklamlar) Google tarafından gruplandırılacak ve genelde Google tarafından Program’ın bir parçası olarak zaman zaman sunulan standart formlarda reklam birimleri (bu tür Reklamlar ve/veya Bağlantılar toplu olarak “Reklam Birimleri” olarak anılacaktır) olarak, Web Alan(lar)ının son kullanıcılarına, geçerli olan durumlarda Bağlantılar ile birlikte görüntülenecektir. Web Alan(lar)ı ile bağlantılı olarak Reklam Birimleri’nin görüntülenmesi için Google tarafından onaylanmış bir biçim seçebilirsiniz, ancak Reklamların ve/veya Bağlantıların sadece (a) Web Alan(lar)ı ile bağlantılı olarak görütülenebileceğini ve (b) https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=48182&topic=8423 veya Google tarafından zaman zaman temin edilebilecek diğer bir URL’de yer alan yerleştirme kurallarına tabi olacağını kabul etmektesiniz.

3.4       Atıflar.Program’ın bir parçası olarak Google AdSense Atıflar özelliğinden faydalanmayı seçmeniz halinde, Web Alan(lar)ınız üzerindeki Atıflar Butonları’nı Google tarafından temin edilen şartnamelere uygun olarak kullanmanız gerekmektedir. Bir Atıf Butonu üzerine tıklayan son kullanıcılar, bir Web sayfasına (“Atıf Sayfası”) yönlendirilecek olup, Google tarafından sunulan bu Web sayfalarının biçim, görünüm ve etkisi Google tarafından tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak zaman zaman değiştirilebilecektir. Bir “Atıf Olayı”, bir son kullanıcı, Web Alanı üzerinde bir Atıf Butonu’na tıkladığında başlatılacak ve ilgili ürün için atıf gereklilikleri bu Sözleşme’ye uygun olarak yerine getirildiğinde tamamlanacaktır. Bu tür atıf gereklilikleri, Atıf Olayı için geçerli ödeme miktarı ile birlikte, https://www.google.com/adsense/support/bin/topic.py?topic=1449 veya Google’ın zaman zaman temin edebileceği diğer bir URL’de yer almaktadır. Web Alanınız ile ilgili Atıf Olayları’nın uygun şekilde izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak için Google tarafından zaman zaman temin edilebilecek şartnamelere uymayı kabul etmektesiniz. Google tarafından yazılı olarak açıkça izin verilmedikçe, bir Atıf Butonu’nun Web Alanı üzerinde görüntülenmesinden başka bir yolla, bir Atıf Olayı’nın reklamını yapamaz veya Atıf Olayı’nı kolaylaştıramazsınız.

3.5 Video için AdSense. Program’ın bir parçası olarak Video için AdSense’i kullanmayı seçmeniz halinde, http://adsense.google.com/support/bin/answer.py?answer=73987 adresinde veya Google tarafından zaman zaman temin edilebilecek diğer bir URL’de yer alan Video için AdSense Program prosedürlerine uygun davranmayı kabul edersiniz. Tüm Reklamlar (eğer varsa son kullanıcılar tarafından Bağlantılar üzerinde yapılan tıklamalar ve Bağlantılar’a girilen sorgulara cevaben sunulan Reklamlar dahil) her bir durumda, Program’ın bir parçası olarak genellikle Google tarafından zaman zaman sunulan standart biçimlerde (a) Google tarafından gruplandırılacak ve geçerli olan durumlarda Bağlantılar ile birlikte Web Alan(lar)ının son kullanıcılarına Reklam Birim(ler)i veya (b) üçüncü kişi video içeriği ile bağlantılı olarak çevrim öncesi, çevrim sonrası veya çevrim arası olarak görüntülenecektir. Reklamlar’ı Web Alanı üzerinde, Google tarafından onaylanacak bir video formatında görüntüleyeceksiniz ve bu Reklamlar’ın (a) sadece, Web Alan(lar)ı ve Video Medya ile bağlantılı olarak görüntülenmesini; ve (b) sadece son kullanıcılar tarafından başlatılan Video Medya ile bağlantılı olarak talep edilmesini sağlayacaksınız. Ayrıca, Siz’in medya oynatıcınız içinde, Google tarafından başka şekilde yazılı olarak onaylanmadıkça, herhangi bir zamanda sadece bir adet Reklam Birimi görüntüleyebileceğinizi kabul etmektesiniz.

3.6       Herhangi bir Reklam Birimi, Reklam, Bağlantı, Arama Kutusu veya Atıf Butonu görüntülenen bir Web sayfası üzerinde, sizin Web Alan(lar)ınızın bir son kullanıcısının makul şekilde bir Google reklamı ile karıştırabileceği veya başka şekilde Google ile ilişkilendirebileceği reklam(lar)ı veya içeriği görüntülememeyi kabul etmektesiniz.

3.7 Filtreleme. Google, zaman zaman Program’ın bir parçası olarak SafeSearch veya AdSafe gibi filtreleme özelliklerine sahip bazı hizmetler sunabilir. Bu tür filtreleri etkinleştirmeyi tercih etmeniz halinde, (a) bu özellikleri Google tarafından temin edilen şartnamelere uygun olarak etkinleştirmenin Siz’in sorumluluğunuz altında olduğunu ve (b) filtreler tarafından yakalanması amaçlanan (Reklamlar, Bağlantılar ve Arama Sonuçları dahil) tüm sonuçların, filtrelenmesinde filtrelerin başarılı olacağını Google’ın garanti etmediğini ve edemeyeceğini de kabul etmektesiniz. Bazı Program özellikleri “Beta” veya başka şekilde desteksiz durumda (“Beta Özellikleri”) olarak tanımlanmaktadır. Kanunların izin verdiği en geniş ölçüde, Beta Özellikleri “olduğu gibi” ve sizin opsiyon ve riskinizde olmak kaydıyla temin edilmektedir. Herhangi bir üçüncü kişiye Beta Özellikleri ile ilgili herhangi bir bilgiyi, kamuya açık olmayan Beta Özellikleri’nin varlığını veya Beta Özellikleri’ne erişimi ifşa etmeyeceksiniz.

3.8       Beta Özellikleri. Google bazı Program özelliklerini “Beta” veya başka şekilde desteklenmeyen özellikler (“Beta Özellikler”) olarak tanımlayabilir. Kanunların izin verdiği ölçüde, Beta Özellikleri “olduğu gibi” ve Siz’in opsiyon ve riskinizde olmak kaydıyla temin edilir. Google tarafından Program ile ilişkili olarak verilen taahhütlerin hiçbiri Beta Özellikleri için geçerli değildir. Herhangi bir üçüncü kişiye Beta Özellikleri ile ilgili bilgileri, kamuya açık olmayan Beta Özellikleri’nin varlığını veya Beta Özellikleri’ne erişim ile ilgili bilgileri ifşa etmeyeceksiniz.

4. Sadece Google ile İletişim.

Web Alan(lar)ınız ile ilgili olarak görüntülenen Reklam(lar) veya Bağlantı(lar) ile ilgili her türlü iletişimi herhangi bir reklam verene veya başka bir kişiye değil, Google’a yönlendirmeyi kabul etmektesiniz.

5. Sizin Sorumluluklarınız.

5.1       (a) Tüm içerik ve materyaller de dahil olmak üzere, Web Alan(lar)ınızdan, bunların bakım ve işletiminden, Google’ın şartnamelerinin uygun şekilde uygulanmasından ve Program Politikaları da dahil olmak üzere bu Sözleşme şartlarına uygun davranmaktan ve (b) Siz’in Hesabınızdaki her türlü kullanımdan yalnızca Siz sorumlusunuzdur. Web Alan(lar)ınızın içeriği veya işletimi ile ilişkili hiçbir husustan Google sorumlu değildir. Ayrıca herhangi bir Reklam, Bağlantı, Arama Sonucu veya Atıf Butonu’nun Web Alan(lar)ının son kullanıcılarına uygun şekilde görüntülenmemesi veya Atıf Olayı’nın son kullanıcılar tarafından uygun şekilde tamamlanmaması halinde, Google Siz’e bildirimde bulunmakla yükümlü değildir.

5.2       Google, kendi takdirine bağlı olarak, bu Sözleşme’yi ihlal edebilecek her türlü faaliyeti, Reklamlar’a, Bağlantılar’a, Arama Sonuçları’na veya Atıf Butonları’na erişmek veya herhangi bir Atıf Olayı’nı tamamlamak için bir yazılım uygulaması kullanımı veya bu Sözleşme ile yasaklanan herhangi bir faaliyette bulunulması da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, soruşturma hakkını saklı tutar. Bu tür bir soruşturmada iyi niyetli olarak işbirliği yapmayı kabul edersiniz.

6. Yasaklı Kullanımlar.

6.1       Aşağıdakileri yapmayacak ve üçüncü kişilerin bunları yapmasına izin vermeyecek veya üçüncü kişileri bunları yapmaya teşvik etmeyeceksiniz:

(a) Tekrarlı manuel tıklamalar, robotlar veya diğer otomatik sorgulama araçları ve/veya bilgisayar bazlı arama talepleri ve/veya diğer arama motoru optimizasyon hizmetleri ve/veya yazılımlarının yetkisiz kullanımı da dahil çeşitli yöntemlerle otomatik, aldatma amaçlı, hileli veya geçersiz başka yollarla, doğrudan veya dolaylı olarak sorgu, Atıf Olayları veya herhangi bir Reklam, Bağlantı, Arama Sonucu veya Atıf Butonu (herhangi bir video Reklamı için “oynat” butonuna basılması da dahil) görüntülenmesi veya bunlar üzerinde tıklanması;

(b) herhangi bir Reklam, Bağlantı, Reklam Birimi, Arama Sonucu veya Atıf Butonu’nda yer alan bilgileri revize etme, değiştirme, filtreleme, kesme veya sırasını değiştirme veya herhangi bir Reklam, Bağlantı, Reklam Birimi, Arama Sonucu veya Atıf Butonu’nu Google’ın izni olmaksızın herhangi bir şekilde silme, gizleme veya küçültme;

(c) bir son kullanıcının bir Reklam’ın herhangi bir bölümü (“Reklam Veren Sayfası”), herhangi bir Arama Sonuçları Sayfası veya herhangi bir Atıf Sayfası’na tıkladıktan sonra eriştiği herhangi bir Web sayfasının tam ve bütün görüntüsünü çerçeve içine alma, küçültme, silme veya başka şekilde engelleme;

(d) bir son kullanıcıyı herhangi bir Reklam Veren Sayfası, Arama Sonuçları Sayfası veya Atıf Sayfası’ndan başka bir yere yeniden yönlendirme; bir Reklam Veren Sayfası, Arama Sonuçları Sayfası veya Atıf Sayfası’na bir son kullanıcının doğrudan giderek erişebileceği sayfadan farklı sürümde bir Reklam Veren Sayfası, Arama Sonuçları Sayfası veya Atıf Sayfası sunma; Reklam ile Reklam Veren Sayfası arasında, Arama Kutusu’nu içeren sayfa ile Arama Sonuçları Sayfası arasında veya Atıf Butonu ile Atıf Sayfası arasında herhangi bir içerik serpiştirme; veya başka şekilde bir Reklam’dan bir Reklam Veren Sayfası’na, Arama Kutusu’nu içeren sayfadan Arama Sonuçları Sayfası’na veya Atıf Butonu’ndan Atıf Sayfası’na doğrudan bir bağlantı haricinde herhangi bir şey temin etme;

(e) pornografi, nefret, şiddet veya yasa dışı unsurlar içeren herhangi bir Web sayfası veya Web sitesinde Reklam(lar), Bağlantı(lar) veya Atıf Butonu/Butonları görüntüleme;

(f) sadece bu Sözleşme’de açıkça izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla Reklamlar, Bağlantılar, Arama Sonuçları veya Atıf Butonları’na, herhangi bir yazılım uygulaması, Web sitesi aracılığıyla veya üzerinden veya Sizin Web Alan(lar)ınız haricinde başka yollarla doğrudan veya dolaylı olarak erişme, başlatma ve/veya etkinleştirme veya Reklamlar, Bağlantılar, Arama Sonuçları veya Atıf Butonları’nı herhangi bir yazılım uygulaması, Web sitesi veya Siz’in Web Alan(lar)ınız haricinde başka ortamlara başka şekilde dahil etme;

(g) Reklamlar, Bağlantılar, Arama Sonuçları veya Atıf Olayları veya bunların herhangi bir bölümü, kopyası veya türevinden elde edilen bilgileri “crawl”, “spider” yöntemlerine tabi tutma, endeksleme veya herhangi geçici olmayan bir şekilde saklama veya ön belleğe alma;

(h) herhangi bir Program Politikası’nı ihlal edecek şekilde hareket etme;

(i) kötü niyetli yazılım yaymak;

(j) İşbu Sözleşme’nin Siz’in tarafınızdan ihlali üzerine Siz’in ile Google arasındaki bu Sözleşme’yi Google’ın feshetmesinden sonra Program’ı kullanmak amacı ile yeni bir hesap oluşturma; veya

(k) Google’ın makul düşüncesine göre, Google’ı zayıf şekilde yansıtan veya başka şekilde Google’ın itibarını veya iyi niyetini küçülten veya azaltan herhangi bir işlem veya uygulamada bulunmak.

6.2       Bu Madde’nin ihlali veya ihlal girişimi bu Sözleşme’nin esaslı şekilde ihlalini teşkil edeceğini ve Google’ın makul şekilde böyle bir ihlalden şüphe etmesi halinde Hesabınızı ve Program’a katılımınızı askıya alabileceğini kabul etmektesiniz.

7. Fesih; İptal.

7.1       Program dahilindeki herhangi bir Web Alanı üzerindeki Reklamlar, Bağlantılar, Arama Kutuları veya Atıf Butonları’nı görüntülemeyi, Web Alanlarınız’dan Google Java Script veya benzer programları kaldırmak suretiyle, herhangi bir zamanda durdurabilirsiniz. Ancak bu Sözleşme’yi sona erdirmeyecektir. Bu Sözleşme’yi, herhangi bir zamanda, adsense-support@google.com adresine, yazılı bir bildirim göndermek suretiyle sebepsiz olarak sona erdirebilirsiniz. Bu durumda bu Sözleşme, Google tarafından bildiriminizin alınmasından itibaren on (10) iş günü içerisinde sona erecektir.

7.2       Google, her zaman, Program’ın tamamı veya bir kısmını sona erdirebilir, bu Sözleşme’yi feshedebilir, veya herhangi bir Web Alanı’nın, Program’ın tamamı veya bir kısmına katılımını askıya alabilir veya sona erdirebilir.

7.3       Bu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesi üzerine, 4, 7-11, ve 12 (bu Sözleşme kapsamında ödenmesi gereken herhangi bir meblağ olduğu sürece) ve 15-18 maddeleri fesihten sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

8. Gizlilik.

8.1       Google’ın Gizli Bilgilerini Google’ın ön yazılı muvafakati olmaksızın ifşa etmemeyi kabul etmektesiniz. “Google’ın Gizli Bilgileri“: (a) Program ile ilgili tüm Google yazılımları, teknolojileri, programları, şartnameleri, malzemeleri, kuralları ve belgelerini; (b) Siz’e Google tarafından temin edilen Programda Web Alanı performansına ilişkin tıklama oranları veya diğer istatistikleri; ve (c) Google tarafından yazılı olarak “Gizli” veya eşdeğer bir niteleme ile tanımlanmış olan diğer her türlü bilgiyi kapsar.

8.2       Yukarıdakilere bakılmaksızın, Program kapsamında, Google tarafından Siz’e yapılmış olan brüt ödemelerin miktarını doğru olarak ifşa edebilirsiniz.

8.3       Google’ın Gizli Bilgileri, Siz veya Google tarafından herhangi bir ihlalde bulunulmaksızın kamuya açık hale gelen bilgileri veya (a) yazılı olarak da tevsik edilmek kaydıyla, Google’ın Gizli Bilgileri’ne erişim olmaksızın Sizin tarafınızdan bağımsız olarak geliştirilen; (b) herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal ederek ifşa etmemiş olan üçüncü bir kişiden Sizin yasal yollarla almış olduğunuz; veya (c) kanunen ifşa edilmesi zorunlu kılınan bilgileri kapsamamaktadır.

9. Garanti Verilmemesi.

9.1       Google, Reklamlar’ın görüntülenmesi veya herhangi bir Reklam veya Atıf Butonu üzerinde yapılan tıklamaların düzeyi, bu görüntülenme ve/veya tıklamaların gönderim zamanları, Atıf Olayları’nın tamamlanması veya bu Sözleşme tahtında Siz’e yapılacak herhangi bir ödemenin miktarına ilişkin herhangi bir garanti vermemektedir.

9.2       Google Program’ın daima erişilebilir olacağını garanti etmemektedir. Arıza süreleri (a) Genel Internet backbone’ları, ağlar veya sunuculardaki kesintilerden, (b) Siz’in ekipman, sistem veya yerel erişim hizmetlerindeki herhangi bir arızadan, (c) daha önceden programlanmış bakımlar nedeniyle ortaya çıkan veya (d) grev, ayaklanma, isyan, yangın, sel, patlama, savaş, devlet tedbiri, işgücü şartları, deprem, doğal afetler veya Google (veya onun tamamen kendi iştirakleri) veya Siz’in sunucularınızın yer aldığı veya birlikte yer aldığı bir yerdeki Internet hizmetlerindeki kesintiler gibi Google’ın (veya iştiraklerinin) kontrolü dışındaki olaylardan (“Mücbir Sebepler“) kaynaklanabilir.

10. Feragat.

Bu Sözleşme’nin hükümleri, Program, Reklamlar, Bağlantılar, Arama Sonuçları ve/veya Google tarafından bu Sözleşme tahtında temin edilen diğer hizmetler veya içeriğin tedariği, veya amaçlanan tedariği, bunların tedarik edilememesi veya tedarik edilmesinde gecikmeler ve bunların içerik veya içerik eksikliğine ilişkin olarak bu Madde amaçları doğrultusunda Siz’in ile Google arasında yürürlükte olabilecek veya başka şekilde bu Sözleşme’ye veya kanun, içtihat, teamül hukuku veya başka temellere dayanan diğer bir yardımcı sözleşmeye dahil edilebilecek veya bunlarda ima edilebilecek ve tümü bu Sözleşme’nin dışında olan diğer tüm şart, garanti veya diğer hükümlerin (amaca yönelik yeterli nitelik ve uygunluğa ilişkin zımni şartlar, garantiler veya diğer hükümler de dahil) yerine geçerlidir.

11. Yükümlülük Sınırlamaları.

11.1     Bu Sözleşme’de yer alan hiçbir husus taraflardan herhangi birinin (a) haksız fiil; (b) ölüm veya yaralanma; (c) mülkiyet veya zilyetliğe ilişkin zımni şartların ihlali; veya (d) kanunen engellenemeyecek veya sınırlandırılamayacak herhangi bir durumdan dolayı sorumluluğunu engellemez veya sınırlandırmaz.

11.2     Madde 11.1’de belirtilenler hariç olmak üzere ve Madde 11.4’e tabi olmak kaydıyla, taraflardan hiçbiri (a) gelir kaybı; (b) gerçek veya tahmini karların kaybı; (c) para kullanımının kaybı; (d) iş kaybı; (e) fırsat kaybı; (f) iyi niyet kaybı; (g) itibar kaybı; (h) veri kaybı, zararı veya bozulması; (i) nerden kaynaklandığına bakılmaksızın herhangi bir dolaylı veya sonuçsal kayıp veya zarardan (bunların öngörülmekte, öngörülebilir, bilinmekte veya başka bir nitelikte olmasına bakılmaksızın) sorumlu olmayacaktır.

11.3     Madde 11.1’de belirtilenler hariç olmak üzere ve Madde 11.4’e tabi olmak üzere, bu Sözleşme kapsamında veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak her iki tarafın sahip olduğu toplam yükümlülük (bu Sözleşme’nin herhangi bir bölümünün uygulanamaması veya geçersizliği nedeniyle doğan yükümlülükler de dahil) hiçbir durumda söz konusu yükümlülüğün doğduğu en erken tarihten hemen önceki 12 aylık dönem içinde Google tarafından Siz’e ödenen net meblağın %125’ini aşamaz.

11.4     Madde 11.2 ve 11.3, bu Sözleşme’de yer alan Madde 8 (Gizlilik), Madde 15 (Tazmin Etme Yükümlülüğü) veya Madde 16 (Google’ın Hakları)’nın Siz’in tarafınızdan ihlali nedeniyle doğan yükümlülükleriniz için uygulanmaz.

11.5     Taraflardan her biri, diğer tarafın bu Sözleşme’yi, bu Sözleşme’de belirtilen sınırlamalara ve yükümlülük istisnalarına dayanarak akdettiğini ve bu sınırlamaların taraflar arasındaki anlaşmanın temelini oluşturduğunu kabul etmektedir.

11.6     Yukarıdakilere sınırlama getirmeksizin ve ödeme yükümlülükleri hariç olmak üzere, taraflardan hiçbiri, yükümlülüklerin Mücbir Sebepler nedeniyle yerine getirilememesinden veya yerine getirilmesindeki gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.

12. Ödeme.

12.1     Web Alan(lar)ınız üzerinde görünen Reklamlar ve Atıf Butonları nedeniyle üçüncü kişi reklam verenlerden Google’ın kazandığı reklam gelirlerinin payını temsil eden bir miktar para almaya hak kazanacaksınız. Söz konusu gelir (a) Web Alan(lar)ınız üzerinde görüntülenen Reklamlar üzerindeki geçerli tıklamaların sayısı, (b) Web Alan(lar)ınız üzerinde görüntülenen Reklamlar’ın geçerli görüntülenme sayıları, (c) Web Alan(lar)ınız üzerinde görüntülenen Atıf Butonları ile başlatılan ve geçerli şekilde tamamlanan Atıf Olayları sayısı ve/veya (d) Web Alan(lar)ınız üzerinde Reklamlar’ın görüntülenmesi ile ilişkili olarak gerçekleştirilen diğer olaylar da dahil olmak üzere çok sayıda etkene göre belirlenecektir. Alacağınız gelir payı, zaman zaman Google tarafından tamamen kendi takdir yetkisi doğrultusunda belirlenecektir. Google, Siz’e, söz konusu payı nasıl hesapladığını veya Web Alan(lar)ınız üzerinde görünen Reklamlar ve Atıf Butonları’ndan Google’ın elde ettiği toplam reklam gelirinin yüzde kaçını Siz’in payınızın temsil ettiğini Siz’e bildirmeyecektir ve bildirmek mecburiyetinde değildir. Ödemeler münhasıran Google tarafından tutulmakta olan kayıtlara dayanılarak hesaplanacaktır.

12.2     Program’ın bir parçası olarak Arama Sonuçları’nı almayı seçtiyseniz, size yapılacak ödemeden Arama Sonuçları’nın temini için Google tarafından uygulanan ücretler (Google tarafından zaman zaman Siz’e bildirileceği üzere) mahsup edilecektir.

12.3     Taraflar arasında yazılı olarak başka şekilde kararlaştırılmadıkça ve Siz’e yapılacak ödemenin 100 USD fazla olması kaydıyla size yapılacak ödemeler, Siz’in Web Alanınız üzerinde Reklamlar veya Atıf Butonları’nın çalıştığı veya Arama Sonuçları Sayfaları’nda Reklamlar’ın çalıştığı her bir takvim ayının sonundan itibaren yaklaşık otuz (30) gün içinde Google tarafından gönderilecektir. Eğer Siz’e yapılacak ödeme 100 USD az ise, bir sonraki ay gerçekleştirilecektir.

12.4     Bu Sözleşme’nin feshedilmesi halinde, Google bakiyenizi Siz’e, Sözleşme’nin feshedildiği takvim ayının sonundan itibaren yaklaşık doksan (90) gün içinde ödeyecektir. Ancak hiçbir durumda Google, 10 USD daha düşük kazanılmış bakiyeler için bir ödeme yapmayacaktır. 10 USD daha az bakiyeleri Google idari masraflar karşılığı olarak tutabilir.

12.5     (a) (i) Siz’in IP adreslerinizden veya Siz’in kontrolünüz altındaki bilgisayarlardan başlatılan (ii) herhangi bir para ödemesi, sahte beyan veya son kullanıcıların Reklamlar üzerinde tıklamaları konusundaki istekler yoluyla talep edilen veya (iii) para ödemesi, sahte beyan, veya son kullanıcıların Atıf Olayları’nı tamamlamaları yönünde kanuna aykırı veya başka şekilde geçersiz istekler ile talep edilen tıklamalar ve etkiler yoluyla gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere Google tarafından makul şekilde belirlenecek, herhangi bir kişi, robot, otomatik program veya benzer bir cihaz tarafından gerçekleştirilen geçersiz sorgular, geçersiz Atıf Olayları veya Reklamlar üzerinde geçersiz tıklamalar veya etkiler;

(b) Tarayıcılarında JavaScript etkin olmayan son kullanıcılara sunulan Reklamlar veya Atıf Butonları;

(c) Yardım kuruluşları yararına olan Reklamlar ve Google’ın sunabileceği diğer yer tutucu veya şeffaf Reklamlar;

(d) Aralarında önemli sayıda yukarıda (a) şıkkında belirtilen geçersiz tıklamaların da yer aldığı tıklamalar veya

(e) Sizin Web Alan(lar)ınız ile bağlantılı olarak Reklamları görüntülenen ve söz konusu Reklamlar ile ilgili olarak Google’a yapması gereken ödemelerde temerrüde düşen reklam verenlere

ilişkin olarak herhangi bir ödemeye hak kazanmayacaksınız.

12.6     Yukarıdakilerden herhangi biri nedeniyle Siz’e herhangi bir meblağın ödenmesi halinde Google ödemeyi durdurabilir veya Siz’in Hesabınıza borç kaydedebilir.

12.7     Google, bu Sözleşme hükümleri kapsamında Google tarafından size ödenmesi gereken herhangi bir miktarı Siz’in Google’a veya iştiraklerine ödemeniz gereken diğer meblağlardan mahsup edebilir.

12.8     Doğru adresinizi, diğer iletişim bilgilerinizi ve Hesabınız ile ilgili ödeme bilgilerini temin ve muhafaza etmekten sorumlusunuz. Google Siz’in tarafınızdan temin edilen doğru veya tam olmayan iletişim veya ödeme bilgileri nedeniyle geri dönen veya iptal edilen ödemeler ile ilişkili banka ücretlerini daha sonra yapılacak ödemelerden mahsup edebilir.

12.9     Program’a katılımınız ile bağlantılı olarak herhangi bir resmi mercinin tarh edeceği geçerli tüm vergileri veya harçları Siz ödeyeceksiniz. Google, Siz’e herhangi bir KDV iadesi yapmayacaktır.

12.10   Google fiyatlandırma ve/veya ödeme yapısını herhangi bir zamanda tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak değiştirebilir.

12.11   Program kapsamında Siz’e yapılan herhangi bir ödemeye itirazınız olduğu takdirde, Google’a adsense-support@google.com sözkonusu ödemeden itibaren otuz (30) gün içinde yazılı olarak bildirimde bulunmanız gerekmektedir; Google’a bu şekilde bir bildirimde bulunmamanız halinde, bu tür bir ihtilaflı ödemeye ilişkin her türlü talepten feragat etmiş olursunuz.

12.12   Google, zaman zaman, Program ile ilgili olarak Siz’e ödenmesi gereken fonlar, ödemeler ve diğer meblağları bekletebilir. Google’ın, Siz’e başkaca bir bildirimde bulunmasına gerek olmaksızın, Google tarafından bekletilen ve size ödenmesi gereken (varsa), ancak Siz’in hesabınızın Pasif (aşağıda tanımlanan şekilde) olması sebebiyle Google tarafından Siz’e ödenemeyen veya teslim edilemeyen her türlü fon, ödeme ve AdSense programı ile ilgili diğer meblağları Google tarafından seçilecek bir yardım kuruluşuna katkıda bulunabileceğini kabul etmektesiniz. “Pasif”, Google’ın kayıtlarına göre: (a) iki (2) yıl veya daha uzun bir süre hesabınıza girmediğiniz veya fon, ödeme veya Google’ın Siz’e ödemeye veya teslim etmeye çalıştığı diğer meblağları kabul etmediğiniz ve (b) Google’ın Siz’e ulaşamadığı veya Google’ın kayıtlarında gösterilen adreste Siz’inle irtibat kurduktan sonra Siz’den yeterli ödeme talimatı almadığı anlamına gelmektedir.

13. Kamuya Açıklık

13.1 Sunumlarda, pazarlama malzemelerinde, müşteri listelerinde, mali raporlarda, müşterilerin Web sitesi listelerinde, Arama Sonuçları Sayfaları’nda ve Atıf Sayfaları’nda Google tarafından Siz’in ad ve logonuz kullanılabilecektir.

13.2 Google’ın Marka Özellikleri’ni kullanmak isterseniz, bu Sözleşme’ye ve Google’ın o sırada geçerli olan Marka Özellikleri’nin kullanımına ilişkin kurallarına ve bu kurallarda yer alan veya atıfta bulunulan her türlü içeriğe uygun olması kaydıyla bunları kullanabilirsiniz. Sözkonusu kurallara http://www.google.com/intl/tr/permissions/guidelines.html adresinden ulaşılabilir.

14. Beyan ve Tekeffüller.

14.1     Taraflardan her biri (a) Google söz konusu olduğunda yukarıdaki Madde 3.8’e tabi olmak kaydıyla, bu Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerini makul dikkat ve özen ile yerine getireceklerini; (b) bu Sözleşme tahtındaki ilgili haklarını icra ve ifa etmek ve kullanmak konusunda hak ve yetkiye sahip olduklarını ve bu amaçla gerekli önlemleri aldıklarını ve (c) geçerli tüm kanunlar, tüzükler, kurallar ve yönetmeliklere uymaya devam edeceklerini beyan ve taahhüt eder.

14.2     Ayrıca, (a) en az 18 yaşında olduğunuzu veya sözleşmesel ilişkilere girmeye hukuken ehil olduğunuzu; (b) Siz’in tarafınızdan Google’a temin ettiğiniz tüm bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu ve bunları bu Sözleşme’nin süresi boyunca bu şekilde tutacağınızı; (c) sahip olduğunuz Web Alanları ile ilgili olarak Sizin kendi adınıza hareket ettiğinizi; (d) bir Web Alanı’nın bir medya oynatıcısı olduğu sürece işbu Sözleşme’nin ve Program amaçları doğrultusunda, sözkonusu medya oynatıcısını kullanmak ve dağıtmak konusunda geçerli bir lisansa sahip olduğunuzu (bunlarda yer alan tüm içerik de dahil, Reklamlar veya Reklam Birimleri de dahil) ve (e) her bir Web Alanı’nın ve bunlarda görüntülenen her türlü materyalin (i) geçerli kanunlara, tüzüklere, kurallara ve yönetmeliklere uygun olduğunu; (ii) fikri mülkiyet hakları, aleniyet veya gizlilik hakları veya tüketicinin korunması, ürün sorumluluğu, haksız fiil veya sözleşme kuramları kapsamındaki hak veya görevler de dahil olmak üzere, herhangi bir kişi veya kuruluşa karşı sahip olunan görev ve herhangi bir kişi veya kuruluşun sahip olduğu hakları ihlal etmediğini ve ihlal etmemiş olduğunu; ve (iii) pornografik olmadığını, nefret veya başka şekilde şiddet unsurları içermediğini beyan ve taahhüt etmektesiniz.

15. Tazmin Etme Yükümlülüğünüz.

Google’ı, acentelerini, iştiraklerini, bağlı şirketlerini, yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını, ve geçerli üçüncü kişileri (örneğin; ilgili reklam verenler, sendikasyon ortakları, lisans verenler, lisans alanlar, danışmanlar ve yükleniciler) (birlikte “Tazmin Edilen Kişi(ler)”), Sizin Program’a katılımınız ve/veya Sizin bu Sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmeniz sonucunda ortaya çıkan, bunlarla ilgili olan veya bunlar sonucunda ortaya çıkabilecek olan, Tazmin Edilen Kişi(ler) aleyhine başlatılan üçüncü kişiye ait her türlü talep, yükümlülük, zarar ve masraflara karşı (tazminat kararları, ödeme meblağları ve makul hukuki ücretler de dahil olmak üzere) tazmin etmeyi, savunmayı ve bunlardan ari kılmayı kabul etmektesiniz.

16. Google’ın Hakları.

16.1     Siz ile Google arasında kararlaştırıldığı üzere, (Google’ın reklam sunma teknolojisi, arama teknolojisi, atıf teknolojisi ve Marka Özellikleri dahil) (aşağıda tanımlanan) her türlü Fikri Mülkiyet Hakları da dahil olmak üzere Google’ın Program’daki ve Program’a ait her türlü hak, mülkiyet ve menfaate sahip olduğunu ve Siz’in, bu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlar hariç olmak üzere Program’da veya Program’a ait hiçbir hak, mülkiyet veya menfaat elde etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

16.2     Kanunların izin verdiği durumlar hariç olmak üzere herhangi bir Google hizmeti, yazılımı veya belgesini değiştirmeyecek, uyarlamayacak, tercüme etmeyecek, bunlardan türev çalışma hazırlamayacak, bunları kaynak koda dönüştürmeyecek, tersine mühendislik işlemine tabi tutmayacak, bölmeyecek veya bunlardan başka şekilde kaynak kod türetmeyecek veya Program veya Program’a ilişkin mülkiyet haklarının kullanımı veya bunlara erişim yoluyla denk veya benzer bir hizmet veya ürün oluşturmayacak veya oluşturma girişiminde bulunmayacaksınız.

16.3     Google hizmetleri, yazılımları veya belgelerine ekli bulunan veya bunlarda yer alan Google’ın telif hakkı bildirimi, Marka Özellikleri veya diğer mülkiyet haklarını (Google’ın Marka Özelliklerinin Reklamlar, Bağlantılar, Arama Kutuları, Arama Sonuçları ve/veya duruma göre Atıf Butonları ile görüntülenmesi dahil) ortadan kaldırmayacak, gizlemeyecek veya değiştirmeyeceksiniz.

16.4     Bu Sözleşme amaçları doğrultusunda “Fikri Mülkiyet Hakları” zaman zaman patent hukuku, telif hakları kanunu, yarı iletken çip koruma kanunu, manevi haklar kanunu, ticaret sırları hukuku, ticaret markası hukuku, haksız rekabet hukuku, yayım hakları hukuku, gizlilik hakları hukuku ve diğer her türlü mülkiyet hakları ve aynı zamanda bunlara ilişkin her türlü başvuru, yenileme, uzatma, düzeltme ve yeniden uygulamalar tahtında zaman zaman varolabilecek her türlü haklar anlamına gelir.

17. Bilgi Hakları.

Google, http://www.google.com/intl/tr/privacy.html adresinde yer alan Google Gizlilik Politikası hükümlerine tabi olarak, Siz’in tarafınızdan temin edilen, Web Alanı’na ilişkin demografik bilgiler ve iletişim ve fatura bilgileri de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm bilgileri saklayabilir ve kullanabilir. Google’ın, Siz’in Program’a katılımınızı onaylamak ve sağlamak amacı ile Sizinle ilgili şahsi belirleyici bilgileri, üçüncü kişilere (Siz’in bulunduğunuz ülkenin kanunlarına kıyasla daha az kısıtlayıcı veri kanunlarına sahip ülkelerde mukim üçüncü kişiler de dahil), devir ve ifşa edebileceğini kabul edersiniz. Google, aynı zamanda, tanık celbi, arama emirleri ve mahkeme emirleri gibi geçerli yasal işlemlere karşılık olarak veya kendi yasal haklarını tespit etmek veya kullanmak veya yasal taleplere karşı savunma yapmak amacı ile bilgi temin edebilir. Google, Web Alanı URL’leri, Web Alanı’na özel istatistikler ve Google tarafından toplanan benzer bilgiler de dahil olmak üzere Sizinle ilgili kişisel olarak belirleyici olmayan bilgileri reklam verenler, iş ortakları, sponsorlar ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşabilir. Buna ek olarak, Siz, Google’a, Web spider veya crawlerlar gibi otomatik yöntemler de dahil olmak üzere, Web Alan(lar)ına veya bunların bir kısmına erişme, bunları endeksleme ve ön belleğe alma hakkını verirsiniz.

18. Çeşitli Hükümler.

18.1 Bu Sözleşme’nin yorumlanması ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti kanunları esas alınacak olup bu Sözleşme’den doğan veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü ihtilaf veya konuda münhasıran Türk mahkemeleri yetkili olacaktır.

18.2     Bu Sözleşme konusu itibariyle taraflar arasındaki anlaşmanın tümünü temsil etmekte olup daha önce taraflar arasında bu konuda yapılmış olan tüm sözleşme, beyan ve düzenlemelerin yerine geçerlidir.

18.3     Google’ın bu Hüküm ve Şartlar’ı, Program Politikaları’nı ve Program’ı zaman zaman değiştirebileceğini kabul edersiniz. Söz konusu değişikliklerin bildirilmesinden sonra Sözleşme’ye katılmaya devam ederseniz, değişiklikleri kabul etmiş addedilirsiniz. Değişiklikleri kabul etmezseniz, Sözleşme’yi yukarıdaki Madde 7.1’e göre herhangi bir ceza olmaksızın sona erdirebilir ve Program’a katılımı durdurabilirsiniz.

18.4     Bu Sözleşme tahtında herhangi bir hak veya yasal çözüm yolunun kullanılmaması veya kullanılmasında gecikilmesi söz konusu hak veya yasal çözüm yolundan veya diğer herhangi bir hak veya yasal çözüm yolundan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. Bu Sözleşme tahtında herhangi bir hak veya yasal çözüm yolunun tek bir kez veya kısmen kullanımı söz konusu hak veya yasal çözüm yolunun bir daha kullanılmasını veya başka bir hak veya yasal çözüm yolunun kullanılmasını engeller.

18.5     Bu Sözleşme’de yer alan hak ve yasal çözüm yolları toplu olarak geçerlidir ve kanunen sahip olunan hak ve yasal çözüm yollarını hariç tutmaz.

18.6     Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, kanuna aykırılığı veya icra edilemezliği bu Sözleşme’nin geri kalanının yürürlüğünün devamını etkilemez.

18.7     Bu Sözleşme’de yer alan hiçbir hüküm, taraflar arasında herhangi bir ortaklık veya ortak girişim oluşturmaya veya herhangi bir amaçla herhangi bir tarafı diğer tarafın acentası olarak belirlemeye yönelik olduğu şeklinde yorumlanamaz. Taraflardan hiçbiri, hiçbir şekilde, herhangi bir amaçla diğer tarafı ilzam etme veya diğer taraf adına sözleşme akdetme veya diğer taraf aleyhine bir yükümlülük oluşturma yetkisine sahip değildir.

18.8     Bu Sözleşme’de yer alan hiçbir hüküm 818 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca veya başka şekilde bu Sözleşme tarafları dışındaki başka bir kişi lehine herhangi bir hak veya başka bir menfaat oluşturmaz veya vermez.

18.9     Başka şekilde sarih olarak belirtilmedikçe, bu Sözleşme tahtında Siz’in göndereceğiniz her türlü bildirim, yazılı olarak adsense-support@google.com adresine gönderilmelidir. Google tarafından gönderilecek bildirimler ise Siz’in tarafınızdan Hesabınız’da belirtilecek olan adrese gönderilmelidir.

18.10   Bu Sözleşme tahtında sahip olduğunuz Haklar’ın hiçbirini devir veya temlik edemez veya tekrar satamazsınız. Bu yöndeki herhangi bir girişim bu Sözleşme’nin Google’a herhangi bir sorumluluk yüklenmeksizin feshi ile sonuçlanabilir. Yukarıdakilere bakılmaksızın, Google bu Sözleşme’yi herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın herhangi bir iştirake temlik edebilir. Google dünya çapında yasal kuruluşlar ile iştirakler kurmuştur. Zaman zaman bu şirketler Google’ın kendisi adına Siz’e hizmet sunabilir. Bu iştiraklerin bu hakka sahip olduğunu kabul edersiniz.

18.11   Bu Sözleşme’ye uygun olarak zaman zaman değiştirilebilecek olan bu Hüküm ve Şartlar’a https://www.google.com/adsense/localized-terms adresinden erişilebilir. Bu Hüküm ve Şartlar’ın bir kopyasını kendi kayıtlarınız için basmalısınız. Google Siz’in Sözleşme’yi akdettiğiniz tarihteki haliyle Hüküm ve Şartlar’ın kaydını tutmayabilir.

15 Ağustos 2008

Hakkında velikz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir