Anasayfa / Eğitim / Ortaokullarda Yıl Sonu Yapılması Gereken İş ve İşlemler
Yıl sonu

Ortaokullarda Yıl Sonu Yapılması Gereken İş ve İşlemler

.

İŞ VE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER

1-) 2016-2017 öğretim yılı 2. Dönem Puanlarının (Seçmeli dersler dahil) 5 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar eksiksiz olarak girilmesi, Puan (Not) çizelgelerinin imzalanarak bir nüshasının okul idaresine teslim edilmesi, Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Beden Eğitimi, Müzik vb. derslerde de sınav puanı girilecektir. (Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım derslerinde sınav yerine ürün dosyası girilecektir.Okulöncesi öğretmeni ise Anasınıfı Gelişim Raporunu dolduracaktır. Anasınıfı Öğrencilerinin tümünün fotoğrafının olmasına dikkat edecektir.)

2-) Haftalık ders saati 2 veya daha az olan derslerden 2, haftalık ders saati 2’den fazla olan derslerden ise 3 tane Ders ve Etkinliklere Katılım puanının (Seçmeli dersler dahil)  verilmesi,ölçek formlarının bir örneğinin okul idaresine teslim edilmesi,

3-) Öğrenci tarafından proje görevi teslim edilmiş ise bunlara dair değerlendirme ölçek formlarının tutulması ve notlarının e-Okul Sistemine işlenmesi, ölçek formlarının bir örneğinin okul idaresine teslim edilmesi,

 

Yıl sonu

4-) Şube rehber öğretmenleri tarafından öğrencilerin tümünün en az bir dersten proje görevi puanı aldığının tespit edilerek okul idaresine ilgili tutanağı teslim etmeleri, (TUTANAK ÖRNEĞİ EKTE YER ALMAKTADIR)

 

5-) 7 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 12.30’da Şube Öğretmenler Kurulu yapılacağı için tüm öğretmenlerin toplantıya eksiksiz katılmasının sağlanması,

 6-) E-Okul sisteminde bulunan Karne Bilgileri – Öğretmen Görüşünün Şube Rehber öğretmenlerince mutlaka her öğrenci için girilmesi,

7-) Davranış notlarının sadece şube rehber öğretmenleri tarafından eksiksiz girilmesi, e-okuldan “Öğrenci Davranışlarına Ait Değerlendirme Çizelgesi”nin alınıp imzalanarak okul idaresine teslim edilmesi,

 

😎 E-Okul sistemi içerisinde yer alan Okuduğu Kitaplar Modülüne Şube Rehber öğretmenleri tarafından Sınıf Kitaplığı oluşturulduktan sonra her öğrencinin okumuş olduğu kitapların mutlaka girilmesi,

 

9-)Sınıf ders defterlerinde eksik konu ya da imzaların tamamlanması.

 

10-) Şube rehber öğretmenleri tarafından öğrencilerin e-okulda dosya bilgilerinin tamamının titizlikle kontrol edilerek eksik ya da yanlışlıklar var ise doğru bir şekilde düzeltilerek doldurulması, (Hala öğrencilerin dosya -veli,anne,baba,özel-bilgilerinde eksiklik tespit edilmektedir.)

 

11-)İlköğretim kurumları Yönetmeliğinin 53. Maddesine göre Teşekkür, Takdir, iftihar Belgesi gibi belgeler konusunda Şube Rehber Öğretmenleri tarafından öğrencilere gerekli rehberliğin yapılması,İftihar belgesi almasını önerebileceğiniz öğrenci listesini aşağıda yer alan ilgili mevzuattaki şartları tutması halinde 5 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar Ayşe Nur GÖÇEN’e teslim edilmesi,

 

12- Sosyal Kulüp çalışmalarını hafta hafta gösteren dönem sonu raporunun okul idaresine teslim edilmesi, (EKTE YER ALMAKTADIR)

 

13- Şube rehber öğretmenleri tarafından Sosyal Etkinlikler Tamamladı/Tamamlamadı bölümünün mutlaka işaretlenmesi, (Sürekli Devamsız Öğrencilerin işaretlemesine dikkat ediniz)

 

14- GERİ DÖNÜŞÜM için duyarlı olarak tüm öğrencilerimizden geri dönüşüme gönderilecek ders kitapları, defter, atık kağıtların toplanmasının sağlanması,

 

15- Tarafınızdan da imzalanan Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 24.05.2017 tarih ve E.7514571 sayılı yazısına göre iş/işlemlerinizin zamanında tamamlanması. (Yazı için http://www.kamuhabermerkezi.com/mebden-yil-sonu-is-ve-islemleri-yazisi-24233h.htm)

 

MADDE 53 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan

ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar ´Teşekkür” EK-6, 85.00 puan ve yukarı olanlar ´Takdir” EK-7 belgesi ile ödüllendirilir.

(2} İlköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın;

  1. a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren,
  2. b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler “İftihar Belgesi” EK-8 ile ödüllendirilir,

c} İftihar Belgesi, ilkokullarda sınıf öğretmeninin teklifi ve okul yönetiminin kararı doğrultusunda, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunca verilir,

ç} İftihar Belgesi, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. İlkokullarda okul yönetiminin olur tarih ve

sayısı, ortaokullarda ise Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulunun toplantı tarih ve karar numarasıbelgenin tarih ve numarası olarak kabul edilir.

(3} İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır. Teşekkür ve Takdir Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte öğrencilere verilir,

kaynak:egitimhane.com

Hakkında velikz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir