Anasayfa / Bilgi / Sivas Kangal Köpeği Özellikleri
Sivas Kangal Köpek

Sivas Kangal Köpeği Özellikleri

Kangal Köpeği Özellikleri

Kangal köpeği Anadolu’nun saf köpek ırkıdır. Saf ırkın tanımını yapacak olursak. Başka köpek ırkları ile melezleme olmadan günümüze kadar gelmiş köpek ırklarına saf ırk denilir. Kangal ise dünyadaki sayılı saf köpek ırkları arasındadır. Özgürlüklerine düşkün olan bu köpekler Anadolu’da binlerce yıl çoban köpeği olarak kullanılmıştır. Şimdi kısa bir tarihçesini ele alalım

Çoban Köpeğinin Anlamı Nedir?

Çoban köpekleri diğer köpek ırklarından farklı olarak çiftlik hayvanları ile birlikte yaşama eğilimi olan, onları her türlü dış etkiye karşı koruyan, meraya gidiş ve dönüşlerinde sürüye eşlik eden, çoban ile uyumlu bir biçimde sürünün sevk ve idaresinde görev yapan köpekler olarak algılanırlar. Çoban köpekleri iç güdüsel olarak kendi hayvanlarını bilir ve her türlü tehlikeye karşı korur.

Sivas Kangal Köpek

Kangal Tarihçesi.

Sivas Kangal köpeğinin tarihçesi hakkında net bir bilgi yoktur.Fakat İlkçağ medeniyetlerinin Anadolu’da bu köpeğin kendilerinin yada hayvanlarının doğada vahşi hayvanlardan korumak için kullanıldığı tahmin edilmektedir.Türkiye‘de Hacılar ve Çatal Höyük yörelerinde bulunan MÖ 7000 yılına ait arkeolojik bulgular, evcil köpeğin bu dönemde Anadolu‘da yaşadığını ortaya koymaktadır Kangal köpeği ile ilgili net bir bilgi var ki 17.YY Evliya Çelebi Anadolu aslan ile boğuşan köpekten bahsetmiştir. Bu köpek Kangal yada Malaklı olduğu tahmin edilmektedir. Bu kadar zamandır ırkını saf olarak koruyabilmesinin nedeni ise çiftçilerin bu köpekleri özenle yetiştirmesinden kaynaklıdır.

Bir diğer görüş ise Orta Asya’dan Oğuz boyunun kollarından biri olan “Kanglı (Kangar)” Türk boyunun Anadoluya gelirken bu köpekleri yanında getirdikleri görüşüdür. Bu görüşün akla uygun olması ise Orta Asya’da Türklerin temel geçim kaynağının hayvancılık olmasından dolayı bu tarz bu köpeğin Türkler tarafından yetiştirildiği düşünülmektedir.

Kangal köpek özellikleri

Peki neden çiftçiler bu köpekleri özenle günümüze kadar korumuş?

Kangal köpekleri kurtlardan korkmayıp onları öldürebilen nadir köpek cinslerindendir. Normal şartlarda kurdu görmek bir yana kokusunu alan köpekler korkar ve kaçar.Kangal köpeklerinde bu ise bu ters bir etki yapar.Kurt kokusunu alan köpek içgüdüsel olarak daha bir saldırgan hale gelir. Kokusunu aldığı köpeği boğmak ister.

Kurtlar neden bu kadar tehlikeli?

Hayvancılıkla geçinen Anadolu insanın korkulu rüyası kurtlardır.Kurtlar sürüler halinde yaşar ve sürüye girdiği anda bir sürü hayvanı öldürür. Aslında bir kaç koyunu zor yeseler de bir sürü koyunları öldürür ve bırakırlar.Bu yüzden kangal köpekleri Anadolu insanı için vazgeçilmezdir.

Kangal Köpeklerinin Özellikleri

Kangal çoban köpeği asil, cesur, ağırbaşlı, zeki, sadakatli ve hassas ruhludur. Verilen görevi canına rağmen yerine getirir. Kangal köpekleri çoban ile ortaklaşa çalışır ve çobanın sözlü yada işareti ile hayvanları yönlendirir. Fakat kangal köpekleri dünyadaki diğer çoban köpeklerine göre bu konuda hayvanları daha az rahatsız eder. Bütün dikkati hayvanları korumak üzerinedir. Korumak içgüdüseldir tamamen kendileri  bu görevi üstlenir. Karşıdan gelen bir tehlikeye müdahale etmede çobanın emrini dinlemeden gerekli önlemi alırlar.  işi ve erkek beraber sürüye giderler ve sürünün hakim noktalarında nöbet tutarlar. Kangal köpeklerinde vücut iri ve kaslı, tüyler sık ve kısadır.Kangallarda, göğüs derin ve geniştir. Akciğerleri bu özelliklerinden dolayı daha çok hava alır ve daha uzun mesafe  koşmalarını sağlar. Kangalın ayaklarındaki çatı aralığı tazılara yakın bir özellik göstermesinden dolayı çok hızlı koşabilmektedir.

Kangal köpeği sürüye bir yabancı yaklaştığında havlamaz bekler fakat son derece huzursuz ve tedirgindir. Sürekli yabancıyı gözlemler. Bunun yanında kangallar çok hisli bir hayvan olduğu için gelen yabancının iyi yada kötü niyetli olduğunuz sezebilmektedir.

Kangal köpeği bir çok kelime ve emri anlayabilir. Onlarca kelimenin anlamını hafızasında tutar ve yerine getirir. Kendi sürüsü ile başka sürüyü tek tek ayırabilmektedir.

Sivas Kangal Köpek Özelliği

Kangal köpekleri eş olarak büyümeleri halinde eşlerini diğer köpeklerden kıskanır ve sahipleri başka bir köpeği sevdiğinde ise kıskandığını sahibine bir şekilde belli eder.Sahiplerini yitirdikleri veya onlardan ayrı kaldıkları zaman, yemeden içmeden
kesilirler. Gözleri donuklaşır, hareketleri yavaşlar.

Kangal köpeklerinin, cidago yüksekliği ortalama 70-80 cm, vücut ağırlığı ise 50-60 kg olarak bildirilmektedir. Ayrıca tehlikeli anlarda cinslerinin özellikleri olarak kuyruklarını oval hale getirirler.

Kangal köpekleri hisli hayvanlardır. Dişileri öldüğünde yemeden içmeden kesilirler. Yemek yediği ve yattığı yerlere dışkı yapmazlar. Bunun yanında kangal köpekleri ilk aylardan itibaren sadece sahibi ile beslenmesi halinde yabancının verdiği yemekleri yemezler.

Kangal köpekleri özgür olmalarından kaynaklı sürüden bağımsız gibi görünseler de sürüleri tam anlamı ile korurlar. Sürüyü korumuyor gibi görünse de sürüden uzaklaştırdıklarında kurtların sürüyü bastıkları tecrübe edilmiştir.iri cüsseli olmaların rağmen fazla besin tüketmezler. Anadolu’nun o kıt kanaat geçinen doğasına insanına uyum sağlamış köpeklerdir.

Sivas Kangal köpekleri çocuklara karşı oldukça müsamaha gösterirler. Çocuklara karşı çok sabırlıdırlar. Çocuklara zarar vermezler.Canları acıtıcı bir durum dahi olsa çocuklara karşı hassastır.

Sürüden bir kangal sakatlanması halinde başında bekler ve çobanın koyunu bulmasını sağlar. Kangal köpekleri kurtlara müdahale esnasında önce göğüs vururlar. Daha sonra boğarlar ve ölüp ölmediğini bir süre sonra kontrol ederler. Nefes aldığını gördüklerinde tekrar boğmaya başlarlar.  Bazı kangallar kurtları takip eder ve öldürünceye kadar huzursuzlukları dinmez. Fakat olay gece olması halinde kurt kovalama işi kısa sürer. Sürüye dönerek sürünün güvenliğini alırlar.

Siva Kangal

Kangal köpekleri sürüyü koruma işini genellikle çobandan bağımsız olarak yaptıkları için çobanın işini oldukça kolaylaştırırlar. Köpekler sürü yayılırken nerede duracaklarını çok iyi bilirler. Sürüler sürekli gözetim halindedir.  Rüzgar yönlerine dikkat ederler. Böylece yaklaşan tehlikeyi kokularından tespit ederler.

KAngal köpeklerinin asıl amacı korumaktır. Öldürmek gibi bir hisleri yok daime korkutmak ön plandadır. Kangal köpeği yavrularında ortalama doğum ağırlığının 500-550 g, 1980 li yıllarında kangal köpeklerin nesilleri tehlike altına girmiştir.Daha sonra bu köpeklere olan ilginin artımı ile üretiminde artış yaşanmış ve koruma altına alınmıştır.

Kangal köpekleri sürü koruma özelliği doğuştan gelmektedir ve sonradan öğretilmez. Asil hayvanlardır azarlandıklarında bir süre gönülleri kırgın olur. O kadar çok gülüdürler ki gerektiğinde ayılara dahi saldırabilirler. Soğuk kanlı görülseler de sahipleri ile duygusal bir bağları vardır.

Son zamanlarda kangal köpeği polis köpeği olarak kullanılmaya başlanacak. Kangal köpeklerin polis köpeği olarak kullanılmasında bu kadar geç kalınmasının nedeni ise kangal köpeklerin özgür ruhlu olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu köpekler iri cüsselerine rağmen fazlası ile ekonomik beslenmeleri vardır. Diğer iri ırk köpeklerine göre daha az yemek yerler.

 

Yazımız hazırlanırken Mustafa KOÇKAYA 2013 Ankara Üniversitesi KANGAL ÇOBAN KÖPEKLERİNİN FARKLI HAYVAN SÜRÜLERİNDE GÖSTERDİKLERİ DAVRANIŞSAL VE FİZYOLOJİK DEĞİŞKENLERİN KARŞILAŞTIRILMASI çalışmasından yararlanmıştır.

Hakkında velikz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir