Anasayfa / Eğitim / Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
Aday Öğretmen Yetiştirme

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Contents

ADAY ÖĞRETMENİN EĞİTİM SÜRECİ

Aday öğretmenlerin adaylık kaldırma süreçleri artık eskisi gibi kolay değil. Bu konuda bir kaç formu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ataması yapılan öğretmenin kararnamesi okula geliyor. Bir kaç hafta sonra güvenlik soruşturmasının bitmesi ile öğretmen okuldaki görevine başlıyor. Yeni atamaların tamamı sözleşmeli öğretmen olduğu için atandığı okulda 6 sene kalma sorumlulukları var.

Öğretmenin okula ataması olması ile ilçe ve okul öğretmenin mebbis bilgilerini hemen güncelleniyor. Eksik bilgiler tamamlanıyor. Okul idaresi aynı branştan başta olmak üzere bir danışman öğretmen atamasını mebbis üzerinden yapıyor.

Not: Aşağıdaki formlar 2017 Eylül ayında son güncellenen aday öğretmen yetiştirme formlarıdır.Daha sonraki güncellemeleri takip edemeyebilirim.Bu yüzden formların güncel olup olmadığını kontrol ediniz.

Form takibini Milli Eğitim Bakanlığının Aday Öğretmen Yetirme ve Geliştirme Müdürlüğü internet adresinden takip edebilirsiniz.

https://oygm.meb.gov.tr/

Aday Öğretmen Yetiştirme

Danışman Öğretmen Seçimi ve Görevleri:

MADDE 11- (1) Danışman öğretmenin, aday öğretmenlerin yetiştirme sürecinde
görevlendirildikleri eğitim kurumu müdürünce, adaylık dâhil en az on yıl hizmet süresine sahip
öğretmenler arasından, ulusal veya uluslararası projelerde koordinatör, danışman veya katılımcı
öğretmen olarak görev almış olan, sosyal ve kültürel faaliyetlere (tiyatro gösterisi, şiir dinletisi,
okul gazetesi, okul dergisi, okul gezileri, spor müsabakaları vb. etkinlikler) katılım sağlayan,
iletişim becerisi ve temsil yeteneği güçlü ve mesleğinde temayüz etmiş ve aday öğretmenle aynı
alanda olan öğretmenler arasından belirlenmesi esastır.
(2) İl millî eğitim müdürlüklerince, aday öğretmenin yetiştirilmek üzere atandığı ilde on
yıllık hizmet süresine sahip öğretmen bulunamaması durumunda hizmet süresi on yıldan az
olanlar arasından, aynı alandan öğretmen bulunamaması durumunda ise farklı alandan
danışman öğretmen görevlendirilebilir.
Danışman öğretmenlerin görevleri
MADDE 12- (1) Danışman öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesindeki görevlerin yanında aşağıdaki görevleri
de yürütür:
a) Aday öğretmenlerin çalışma programını eğitim kurumu yöneticisi ile birlikte
hazırlamak.
b) Çalışma programında belirtilen faaliyetlerin gerçekleşmesi için aday öğretmene
yardımcı olmak ve gerekli tedbirleri almak.
c) Aday öğretmenlerin çalışma programlarına uygun olarak yetişmesi için izleme,
değerlendirme ve rehberlikte bulunmak.
ç) Aday öğretmenlere mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarıyla örnek olmak ve
tecrübelerini aktarmak.
d) Eğitim kurumu müdürü tarafından yetiştirme sürecine ilişkin verilen diğer görevleri
yapmak.
(2) Danışman öğretmenler, bu görevlerin yerine getirilmesinden eğitim kurumu
müdürüne karşı sorumludur.

 

Danışma öğretmen seçiminden ataması yapılan öğretmen ile aynı branştan olması gerekmektedir. Bunun yanında 10 yıllık öğretmen tecrübesi ile mesleği ile bütünleşmiş çalışkan öğretmen tercih edilmektedir fakat bu aranan kriterler mevcut öğretmenin olmaması halinde esneyebilmektedir. Aynı branştan olmaması halinde yakın branş tercih edilmektedir.

Danışman öğretmen tercihi yapıldıktan sonra okul idaresi mebbis ortamından ataması yapılan öğretmenin danışman atamasını yapar. Danışman öğretmen mebbis kişisel sayfasından aday öğretmenin değerlendirme formunu ilerleyen zamanlarda doldurur.

Danışman Öğretmenin Görevleri

 1. Danışman öğretmen mebbisten aday öğretmenin değerlendirme formunu doldurur.
 2. Danışman öğretmen aday öğretmenin haftalık çalışma planını oluşturur. Form 03192630_EK-3_FORM_2 Yalnız arkadaşlar bu form doldururken öğretmenin haftada kaç saat ders planlama yapması gerektiği, ders uygulaması, dersinin izlenmesi, okul içi gözlem, okuması gereken kitap ve filmler dikkat edilmesi gerekmektedir.Yazımın devamında nasip olursa nasıl doldurulması gerektiği konusuna değineceğim.
 3. Danışman öğretmen aday öğretmenin dersine haftada 2 saat girer ve matbu formu doldurur. 03192734_EK-3_FORM_4-A
 4. Hazırlanan formların tamamı iki suret olur biri özlük dosyasında biri performans dosyasında saklanır.
Aday Öğretmen

ADAY ÖĞRETMENİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER.

Aday öğretmenlere yetiştirme sürecinde,

384 saat sınıf içi ve okul içi

90 saat okul dışı faaliyetleri;

180 saat hizmetiçi eğitim faaliyetleri olmak üzere

Toplam: 654 saat eğitim verilecektir.

  Sıra Çalışma Konuları Süre(Saat)
Sınıf ve Okul İçi Faaliyetler

(384 Saat)

1 Ders Planlama/Hazırlık/Değerlendirme 144
2 Ders Uygulaması 90
3 Ders İzleme 54
4 Okul İçi Gözlem ve Uygulamalar 96
Okul Dışı Faaliyetler

(90 Saat)

5 Şehir Kimliğini Tanıma 18
6 Kurumsal İşleyiş 18
7 Yanı Başımızdaki Okul 18
8 Tecrübeyle Buluşma 12
9 Gönüllülük ve Girişimcilik Çalışmaları 12
10 Mesleki Gelişim ve Kariyer 12
Kitap Okuma 11 Kitap Okuma (Her ay 1 kitap)
Film İzleme 12 Film İzleme (Her ay 2 film)
Hizmet İçi Eğitimler

(180 Saat)

13 Türkiye’de Demokrasi Serüveni ve 15 Temmuz Süreci 6
14 Anadolu’da Çok Kültürlülük, Kaynakları ve Eğitime Yansımaları 60
15 Kültür ve Medeniyetimizde Eğitim Anlayışının Temelleri 18
16 Dünden Bugüne Öğretmenlik 12
17 İnsani Değerlerimiz ve Meslek Etiği 12
18 Öğretmenlikle İlgili Mevzuat Programı 12
19 Etkili İletişim ve Sınıf Yönetimi 12
20 Milli Eğitim Sisteminde Güncel Uygulamalar 12
21 Gelişmiş Ülkelerin Eğitim Sistemleri, Uluslararası Kuruluşların Sisteme Yansımaları 12
22 Ulusal ve Uluslararası Eğitim Projeleri ve Örnek Projeler 12
23 Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Semineri 6
24 Afet Eğitimi Semineri 6

Sözleşmeli aday öğretmenin göreve başlama tarihine göre bir eğitim takvimi belirlenecek ve uygulanacaktır.

 1. Aday öğretmen günde 8 saat faaliyette bulunacak. Girdiği ders dışındaki diğer faaliyetler için ekders ödenmez.
 2. Göreve çeşitli nedenlerden dolayı geç başlayan öğretmenin aday eğitim planı Valiliklerce yapılmaktadır.
 3. Adayın okul dışı faaliyetleri değişen şartları göz önünde alarak İlçe Mili Eğitim Müdürlükleri yapmaktadır.
 4. Bütün aday öğretmenleri adaylık sürecini eksiksiz tamamlamak zorundadır.Mazereti nedeni ile tamamlayamayan öğretmene telafi eğitimleri planlanır.
 5. Aday öğretmenlerin yetiştirme süreci 654 saat sürecektir.
 6. Aday öğretmen danışman öğretmenin hazırlayacağı haftalık çalışma planı kapsamında, haftada 2 (iki) saat ‘ders izleme’ uygulaması, haftada 4 (dört) saat ise ‘okul içi gözlem ve uygulamalar’ yapacaktır.
 7. Aday öğretmen 2017-2018 eğitim öğretim yılında bağımsız olarak ders, etüt, nöbet vb. görevler alacaktır.
 8. “Ders Planlama ve Hazırlık/Değerlendirme (144 saat)” ile “Ders Uygulaması (90 saat)” saatlerinden sayılacaktır.
 9. Aday öğretmenler, yetiştirme sürecinde çalışma programı çerçevesinde haftada 2 (iki) saat ders izleme uygulaması yapacaktır. Bunun için okulunda önce danışman öğretmeninin, sonra kendi branşındaki diğer öğretmenlerin daha sonra ise okuldaki diğer branştaki öğretmenlerin dersini izleyecektir.
 10. Bir haftada danışman öğretmen en az 2 (iki) saat aday öğretmenin sınıfında ders uygulamasını izleyecektir.
 11. Aday öğretmenler haftada 4 (dört) saat okul içi gözlem ve uygulamalar yapacaktır.
 12. Aday öğretmen 90 saat okul dışı faaliyette bulunur bunu ilçe MEM ler planlar.

ADAY ÖĞRETMENİN YETİŞTİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORMLAR AŞAĞIDA ÇIKARILMIŞTIR.

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı Valilik Yazısı

EK-1 Aday Öğretmen Yetiştirme Programı

EK-2 Özel Öğ.Kur.Aday.Kal.Öğretmenlerin Uyum Programı

EK-3 FORM 1

EK-3 FORM 2

EK-3 FORM 3

EK-3 FORM 4-A

EK-3 FORM 4-B

EK-3 FORM 5

EK-3 FORM 6

EK-3 FORM 7

EK-3 FORM 8

EK-3 FORM 9

EK-3 FORM 10

EK-3 FORM 11

EK-3 FORM 12

EK-4 ÖRNEK FİLM LİSTESİ

EK-5 ÖRNEK KİTAP LİSTESİ

EK-6 Aday Öğretmen Yetiştirme Afet Eğitimi Semineri

EK-6 Aday Öğretmen Yetiştirme Anadoluda Çok Kültürlülük Kaynakları ve Eğitime Yansımaları Semineri

EK-6 Aday Öğretmen Yetiştirme Dünden Bugüne Öğretmenlik Semineri

EK-6 Aday Öğretmen Yetiştirme Etkili İletişim ve Etkili Sınıf Yönetimi Semineri

EK-6 Aday Öğretmen Yetiştirme Gelişmiş Ülkelerin Eğitim Sistemleri Uluslararası Kuruluşların Eğitimi Semineri

EK-6 Aday Öğretmen Yetiştirme İnsani Değerlerimiz ve Öğretmenlik Meslek Etiği Semineri

EK-6 Aday Öğretmen Yetiştirme Kaynaştırma Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Semineri

EK-6 Aday Öğretmen Yetiştirme Kültür ve Medeniyetimizde Eğitim Anlayışının Temelleri Semineri

EK-6 Aday Öğretmen Yetiştirme Milli Eğitim Sisteminde Öğretmenlik ve Elektronik Uygulamalar Semineri

EK-6 Aday Öğretmen Yetiştirme Öğretmenlikle İlgili Mevzuat Semineri

EK-6 Aday Öğretmen Yetiştirme Türkiye Demokrasi Serüveni ve 15 Temmuz Süreci Semineri

EK-6 Aday Öğretmen Yetiştirme Ulusal Ve Uluslararası Eğitim Projeleri ve Örnek Projeler Semineri

EK-7 Değerlendirme Formu

Tüm değerlendirmelerden sonra Milli Eğitim Bakanlığı aday öğretmenlere merkezi bir sınav yapmaktadır. Sınavda başarılı olan öğretmenlerin adaylık süreci kalkmış olacaktır.

09 Aralık 2018 tarihinde yapılan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Adaylık Kaldırma Yazılı Sınavı Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarları

Adaylık Kaldırma Yazılı Sınavı A Kitapçığı

Adaylık Kaldırma Yazılı Sınavı B Kitapçığı

 

Hakkında velikz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir